Maak bewegen leuk

De laatste tijd zie ik steeds meer klein- en grootschalige initiatieven ontstaan om mensen in beweging te krijgen – en te houden.

Fijn! Top!

Wat me opvalt, is dat veel initiatiefnemers uitgaan van de gedachte dat bewegen voor de (nog) niet-beweger een “lastige stap” is en dat, om die stap te kunnen zetten, een “gedragsverandering” nodig is. Vervolgens worden de meest spectaculaire theorieën aangehaald en apps en hele leefstijlprogramma’s ontwikkeld om die gedragsverandering toch maar te kunnen bewerkstelligen.

Zo ingewikkeld hoeft het volgens mij allemaal niet. Zo’n heel gedragsveranderingstraject voor de in-beweging-te-brengen-persoon is niet nodig als er maar één ding verandert – en daarmee beleg ik de uitdaging bij de sportaanbieder:

Maak bewegen LEUK.

Hoe dan?
* Bewegen is leuk als je het KUNT.
* Bewegen is niet leuk als je altijd maar degene bent die achteraan hobbelt.
* Bewegen is leuk als het je een succeservaring oplevert.
* Bewegen is niet leuk als het je het gevoel geeft te falen.

Dus, sportaanbieder:
Maak het leuk = hou het simpel!

Zo simpel is het 😉
(Zó simpel dat het verbijsterend vaak over het hoofd gezien wordt.)